Projectmanagement

 

Als het op projecten aankomt kan Quo Vadit breed meewerken en meedenken bij de uitvoering van uiteenlopende projecten. Projecten op het gebied van beleid en management komen dan met name in beeld.

Een voorbeeld van een dergelijk project is het Afrika project van de VROM-inspectie Noord West. Dit is een handhavingsproject waarin vele partijen, waaronder de douane en andere toezichthoudende instanties, participeerden. Dit project was gerelateerd aan de Europese verordening omtrent de overbrenging van afvalstoffen. Dit voorbeeld vormt slechts een greep uit het grote geheel.

Binnen het projectmanagement is Quo Vadit in staat om zowel 'in company' te werken als in haar eigen kantoor en vandaar uit in nauw overleg werkzaamheden te verrichten.