PROFIEL

 

Quo Vadit is een onderneming die in mei 1999 is gestart. Inmiddels is het bureau uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het gebied van milieuadvisering. Hierbij richt Quo Vadit zich uitsluitend op het 'grijze' vlak. Quo Vadit is gespecialiseerd in het opstellen van beleid en het managen van uiteenlopende milieukwesties.

Sinds het tot stand komen van de organisatie richt Quo Vadit zich onder andere op de volgende milieugerelateerde zaken:

· afval en afvalproblematiek;
· europees beleid ten aanzien van afval;
· internationaal milieubeleid, waaronder (Lokale) Agenda 21;
· diverse Nederlandse milieuwetten en -regelgeving, waaronder:
        · Wet milieubeheer;
      · Wet bodembescherming;
        · Wet verontreiniging oppervlaktewater;
        · Bouwstoffenbesluit;
        · Diverse richtlijnen;
· milieumanagement in rurale gebieden in Nederland en de rest van Europa;
· milieubewustzijnstrajecten binnen bedrijven en organisaties;
· Europese milieusubsidiescans;
· ISO 14001;
· vraagstukken met betrekking tot implementatie van milieubeleid.

De dienstverlening van Quo Vadit heeft een zeer breed perspectief. Elders op deze site, onder het kopje 'diensten', vindt u hier meer informatie over.