WELKOM

 

Milieubeleid, een onmiskenbaar onderdeel van vrijwel iedere organisatie.

Voor de hedendaagse organisatie is de noodzaak van een correct en duidelijk milieubeleid terug te voeren op twee punten. Men is simpelweg gebonden aan de overheidsregulering èn als het gaat om het imago van een organisatie weegt het milieubeleid zwaar. Organisaties worden afgerekend op hun omgang met de maatschappelijke omgeving waarin aandacht voor 'leven' een steeds prominenter aandachtspunt is. Talloze platformen en instellingen wijzen ons regelmatig op het zorgzaam omgaan met het milieu. Veel organisaties en ondernemingen willen ook zelf milieubewust produceren en zijn uit zichzelf al bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De noodzaak is dus duidelijk. De hamvraag luidt vervolgens: "Hoe pak je zoiets aan?". Milieubeleid uitvoeren is meer dan alleen wat zaken op papier zetten. Het beleid dient ook in de organisatie geïmplementeerd te worden en ook uw medewerkers zullen zich steeds meer bewust moeten zijn van de noodzaak van een duurzaam milieubeleid. Het realiseren van milieubeleid op maat vraagt om specialistische kennis en ervaring. Juist daar komt Quo Vadit in beeld.

Quo Vadit is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in milieugerelateerde kwesties. Het produceren van milieuadviezen op maat, projectmanagement en het geven van milieutrainingen behoren tot onze kernactiviteiten. Als specialist op het gebied van milieubeleid zijn wij de aangewezen instantie om uw organisatie qua milieubeleid op de kaart te zetten. Diverse overheidsinstellingen (zoals de VROM Inspectie), projectontwikkelaars en ondernemingen (zoals Scania Nederland B.V. en Diergaarde Blijdorp), gingen u voor. Blijf dus niet achter. Zet een stap voorwaarts met Quo Vadit.