Milieuadvies


In eerste instantie is Quo Vadit een advies bureau op het gebied van milieu. Bij dit milieuadvies kunt u denken aan de volgende onderwerpen: afval en afvalproblematiek, Europees milieubeleid, nationaal milieubeleid, ISO 14001 certificering, implementatievraagstukken etc.. Wij kunnen uw organisatie bij deze onderwerpen ondersteunen door het opstellen van beleidsstukken, rapportages, implementatieplannen en dergelijke.

 

 

Subsidiescans

 

Milieu staat op de nationale en internationale agenda. Verschillende overheden verstrekken subsidies voor initiatieven die organisaties op milieugebied tonen. Quo Vadit kan een project scannen op de mogelijkheden voor gelden vanuit een Europese milieusubsidiefonds. Met gebruikmaking van onze subsidiescans brengen wij exact in kaart voor welke subsidies uw organisatie in aanmerking kan komen en op welke manier.