Trainingen


Quo Vadit is bedreven in het geven van diverse trainingen op het gebied van milieu gerelateerde onderwerpen. Te denken valt aan trainingen op het gebied van de wet- en regelgeving zowel nationaal als internationaal. Diverse gastcolleges zijn inmiddels verzorgd over de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Quo Vadit is hierin nuchter en verhelderend en probeert op een interactieve wijze de cursisten aan het denken te zetten.
De trainingen kunnen, indien gewenst, ook in de Engelse taal worden gegeven.

Naar duurzaamheid en milieubewustzijn


Een milieubewust beleid implementeren heeft naast veranderingen in de bedrijfsvoering ook gevolgen voor uw medewerkers. Vaak betekent dit voor uw medewerkers een verandering in het denken. Als een bedrijf een nieuw beleid wil invoeren dient er natuurlijk onder de medewerkers draagvlak te zijn voor het te voeren beleid. Anders heeft het voeren van dat beleid geen of minder levensvatbaarheid. Het is zaak om hen bewust te laten worden van de noodzaak om een dergelijk beleid te voeren.

Om een dergelijk bewustzijn te stimuleren onder uw medewerkers heeft Quo Vadit een training ontwikkeld die deze doelstelling bewerkstelligt. Door middel van deze training kunnen de vragen en onduidelijkheden in verband met het milieu beleid worden opgehelderd. De herkenning binnen het bedrijf vindt plaats door de praktische invulling, interactieve benadering en maatwerk.


 

Onze training behoort bijvoorbeeld tot de standaardtrainingen bij Scania Nederland B.V.. Ruim 2500 werknemers hebben deze training al succesvol doorlopen en voor de nieuwe functionarissen is het een verplicht onderdeel. Scania heeft voor onze training gekozen in het kader van de ISO 14001 normering.

Wij passen onze training 'duurzaam en milieubewust ondernemen' voor iedere organisatie aan op maat, zodat het is toegespitst op uw bedrijf of organisatie.

Aangezien Quo Vadit zelf ook maatschappelijk betrokken is, worden er vanuit het bedrijf ook trainingen verzorgt aan andere groepen dan bedrijven. Te denken valt aan basisscholen, minderheidsgroepen, lokale verenigingen e.d.. Ook voor die groepen past Quo Vadit trainingen aan. Wij zijn van mening dat milieubewustzijn mede bij deze groepen van groot belang is.